Make your own free website on Tripod.com
logo1.gif.GIF (6998 bytes)                 en5.gif (7223 bytes)

 

         ทอลซิลอักเสบฉับพลัน (Acute Tonsillitis)

    สาเหตุ มีการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียได้แก่Streptococcus spp., H. Influensa

                 หรือเชื้อไวรัส

   อาการ เจ็บคอ มีไข้ กลืนแล้วเจ็บมาก

   ตรวจพบ คอแดง ทอลซิลบวมแดงมีหนอง ,มีไข้สูง

  การรักษา กินยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมเช่นAmoxycillin or Penicillin V.

                    กินยาแก้ปวดลดไข้เพื่อบรรเทาอาการปวดหรือมีไข้ได้แก่Paracetamol

                   พักผ่อนมากๆ ดื่มน้ำมากๆ

                   ถ้ามีอาการไอ ควรให้ยาแก้ไอ                       

         ฝีของทอลซิล ( Peritonsillar abscess)

    สาเหตุ เป็นทอนซิลอักเสบฉับพลันแล้วลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียง

    อาการ กลืนลำบาก เจ็บคอ ไข้สูง อาจมีอาการหายใจลำบากได้ในรายที่รุนแรงมาก

    ตรวจพบ ต่อมทอลซิลบวมแดง (ข้างใดข้างหนึ่ง)   

                      เนื้อเยื่อรอบๆทอลซิลบวมมากดันให้ลิ้นไก่เบี้ยวไปด้าน ตรงกันข้าม

    การรักษา ให้ยาฉีดทางเส้นเลือดเช่น PGS (High dose)

                       ให้ยาแก้ไข้แก้ปวดเช่นParacetamol

                        การ ผ่าตัดเจาะหนองออก

              ทอนซิลอักเสบเรื้อรัง(Chronic Tonsillitis)

  สาเหตุ   เป็นทอนซิลอักเสบฉับพลันบ่อยๆ อาจได้รับการรักษาที่ไม่เพียงพอหรือกินยาไม่ครบ

               ตามแพทย์สั่ง    ต่อมาผิวของทอนซิลจากถูกดึงรั้งจากผังผืดให้เป็นหลุมเล็กอาจมีเศษ

              อาหารเข้าไปติดทำให้เกิดการอักเสบได้บ่อยๆ  

อาการ   เจ็บคอ  กลืนแล้วเจ็บ    เป็นบ่อยๆ  เป็นๆหายๆ   มีกลิ่นปาก

การรักษา  #ให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมและนานพออย่างน้อย7วันจะให้ในระยะที่มี

                  การอักเสบเจ็บคอ

                  #การผ่าตัดทอนซิล(Tonsillectomy)จะทำในกรณีที่มีอาการอักเสบเจ็บคอบ่อยๆ

                  ประมาณ5-7ครั้งใน1ปี

WB01502_.gif (8539 bytes)

        กล่องเสียงอักเสบ (Laryngitis)

แบ่งเป็น Acute and Chronic แยกกันที่ระยะเวลาคือเรื้อรังเมื่อมีอาการนานเกิน3เดือน

สาเหตุ การพูดหรือการใช้เสียงที่ผิดวิธีเช่นการตะโกน การร้องเพลง การกระแอม  

             การขากเสมหะแรงๆ

             การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสแล้วลุกลามลงไปในกล่องเสียง

อาการ เสียงแหบ เจ็บคอ ไอ อาจมีไข้ได้   อาจพบร่วมกับการเป็นหวัดมีน้ำมูก

การรักษา ข้อสำคัญที่สุดคือการหยุดพักเสียงโดยห้ามพูด ห้ามใช้เสียงทุกวิธีห้ามร้องเพลง

                   ห้ามกระแอม ห้ามขากเสมหะ

                   ดื่มน้ำมากๆ

                   ให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม

                   ให้ยาลดการบวมของเส้นเสียง เช่น Danzen

                   Speech therapyคือการรักษาด้วยการฝึกพูดให้ถูกวิธี

     เสียงแหบ(Horseness)จะเป็นอะไรได้บ้าง

                  1.กล่องเสียงอักเสบ

                2.เส้นเสียงเป็นอัมพาตอาจเป็น1หรือ2ข้างก็ได้สาเหตุอาจเกิดจากการอักเสบของ

       เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล่องเสียง    เส้นประสาทถูกกดทับด้วยเส้นเลือดใหญ่ในช่องอก       

       มะเร็งต่อมธัยรอยด์กดทับเส้นประสาท    เกิดหลังผ่าตัดต่อมธัยรอยด์                                                                                         

                  3.เนื้องอกเล็กๆที่เส้นเสียงได้แก่ Vocal  nodules,Vocal  polyp

                  4.มะเร็งของกล่องเสียง

        ดังนั้นเมื่อมีอาการเสียงแหบต้องรีบไปพบแพทย์หู คอ จมูก

Back.gif (3658 bytes)

curtain-home-motion2-whit.gif (21453 bytes)

Arrowupbg.gif (3004 bytes)