logo1.gif.GIF (6998 bytes)                 en5.gif (7223 bytes)

 

         ทอลซิลอักเสบฉับพลัน (Acute Tonsillitis)

    สาเหตุ มีการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียได้แก่Streptococcus spp., H. Influensa

                 หรือเชื้อไวรัส

   อาการ เจ็บคอ มีไข้ กลืนแล้วเจ็บมาก

   ตรวจพบ คอแดง ทอลซิลบวมแดงมีหนอง ,มีไข้สูง

  การรักษา กินยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมเช่นAmoxycillin or Penicillin V.

                    กินยาแก้ปวดลดไข้เพื่อบรรเทาอาการปวดหรือมีไข้ได้แก่Paracetamol

                   พักผ่อนมากๆ ดื่มน้ำมากๆ

                   ถ้ามีอาการไอ ควรให้ยาแก้ไอ                       

         ฝีของทอลซิล ( Peritonsillar abscess)

    สาเหตุ เป็นทอนซิลอักเสบฉับพลันแล้วลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียง

    อาการ กลืนลำบาก เจ็บคอ ไข้สูง อาจมีอาการหายใจลำบากได้ในรายที่รุนแรงมาก

    ตรวจพบ ต่อมทอลซิลบวมแดง (ข้างใดข้างหนึ่ง)   

                      เนื้อเยื่อรอบๆทอลซิลบวมมากดันให้ลิ้นไก่เบี้ยวไปด้าน ตรงกันข้าม

    การรักษา ให้ยาฉีดทางเส้นเลือดเช่น PGS (High dose)

                       ให้ยาแก้ไข้แก้ปวดเช่นParacetamol

                        การ ผ่าตัดเจาะหนองออก

              ทอนซิลอักเสบเรื้อรัง(Chronic Tonsillitis)

  สาเหตุ   เป็นทอนซิลอักเสบฉับพลันบ่อยๆ อาจได้รับการรักษาที่ไม่เพียงพอหรือกินยาไม่ครบ

               ตามแพทย์สั่ง    ต่อมาผิวของทอนซิลจากถูกดึงรั้งจากผังผืดให้เป็นหลุมเล็กอาจมีเศษ

              อาหารเข้าไปติดทำให้เกิดการอักเสบได้บ่อยๆ  

อาการ   เจ็บคอ  กลืนแล้วเจ็บ    เป็นบ่อยๆ  เป็นๆหายๆ   มีกลิ่นปาก

การรักษา  #ให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมและนานพออย่างน้อย7วันจะให้ในระยะที่มี

                  การอักเสบเจ็บคอ

                  #การผ่าตัดทอนซิล(Tonsillectomy)จะทำในกรณีที่มีอาการอักเสบเจ็บคอบ่อยๆ

                  ประมาณ5-7ครั้งใน1ปี

WB01502_.gif (8539 bytes)

        กล่องเสียงอักเสบ (Laryngitis)

แบ่งเป็น Acute and Chronic แยกกันที่ระยะเวลาคือเรื้อรังเมื่อมีอาการนานเกิน3เดือน

สาเหตุ การพูดหรือการใช้เสียงที่ผิดวิธีเช่นการตะโกน การร้องเพลง การกระแอม  

             การขากเสมหะแรงๆ

             การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสแล้วลุกลามลงไปในกล่องเสียง

อาการ เสียงแหบ เจ็บคอ ไอ อาจมีไข้ได้   อาจพบร่วมกับการเป็นหวัดมีน้ำมูก

การรักษา ข้อสำคัญที่สุดคือการหยุดพักเสียงโดยห้ามพูด ห้ามใช้เสียงทุกวิธีห้ามร้องเพลง

                   ห้ามกระแอม ห้ามขากเสมหะ

                   ดื่มน้ำมากๆ

                   ให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม

                   ให้ยาลดการบวมของเส้นเสียง เช่น Danzen

                   Speech therapyคือการรักษาด้วยการฝึกพูดให้ถูกวิธี

     เสียงแหบ(Horseness)จะเป็นอะไรได้บ้าง

                  1.กล่องเสียงอักเสบ

                2.เส้นเสียงเป็นอัมพาตอาจเป็น1หรือ2ข้างก็ได้สาเหตุอาจเกิดจากการอักเสบของ

       เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล่องเสียง    เส้นประสาทถูกกดทับด้วยเส้นเลือดใหญ่ในช่องอก       

       มะเร็งต่อมธัยรอยด์กดทับเส้นประสาท    เกิดหลังผ่าตัดต่อมธัยรอยด์                                                                                         

                  3.เนื้องอกเล็กๆที่เส้นเสียงได้แก่ Vocal  nodules,Vocal  polyp

                  4.มะเร็งของกล่องเสียง

        ดังนั้นเมื่อมีอาการเสียงแหบต้องรีบไปพบแพทย์หู คอ จมูก

Back.gif (3658 bytes)

curtain-home-motion2-whit.gif (21453 bytes)

Arrowupbg.gif (3004 bytes)